KĄCIK DLA RODZICÓW

Współpraca z Rodzicami stwarza szansę wspólnego pokonywania powstałych trudności i świadomego wychowania. To możliwość lepszego poznania się, działania w miłej i serdecznej atmosferze oraz jedyna droga do obrania wspólnej drogi w procesie wychowywania dziecka.

W naszym przedszkolu realizujemy ogólnopolski program edukacyjny „Więcej wiem, mniej choruję”, którego głównym przesłaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz wykonywanie szczepień ochronnych.
 
Podczas zajęć dzieci poszerzają i utrwalają wiedzę na temat zarazków. Między innymi:
– Co to są zarazki?,
– Jak się przenoszą?
– Jak możemy zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się?
– Dlaczego osoba chora powinna pozostać w domu dopóki nie wyzdrowieje?
– Przykładowe objawy chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych.
– Dlaczego i w jakich sytuacjach koniecznie trzeba myć ręce?
– W jaki sposób należy prawidłowo myć ręce?
– Co  to jest szczepionka i jak działa?
– Co to są szczepienia obowiązkowe i zalecane?
– Przed jakimi chorobami chronią szczepionki?