Uprzejmie informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  1. a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
  2. b) realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.