NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia” nawiązało współpracę z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 2 (ul. Meissnera 5, Warszawa). 
Nasze Przedszkolaki miały okazję do wzięcia udziału w zajęciach bibliotecznych pt. „Pierwsza wizyta w Bibliotece”. Dzieci wysłuchały bajki pt. „O wilku, który wypadł z książki”, a następnie zaczęły przeglądać z zainteresowaniem inne książki, które zaprezentowała nam pani Renatka. Najmłodsi dowiedzieli się, co zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy obchodzić  się z książkami.

Uprzejmie informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 3.000 zł

Finansowy wkład własny: 750 zł

Koszt całkowity to: 3750 zł

 

 

Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby placówki wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;

 

2) zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej;

 

3) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

4) zrealizowały co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

  1. a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
  2. b) realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

 

Koordynator projektu: mgr Karolina Will

wicedyrektor@przedszkole380.edu.pl