KADRA

Dyrektor:
Edyta Kozicka – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor:
Mirosława Koperwas Zdrojewska – nauczyciel dyplomowany

Baranowska Edyta – nauczyciel mianowany

Gładysz Dorota – nauczyciel kontraktowy

Górecka Marta – nauczyciel kontraktowy

Kula Elżbieta – nauczyciel stażysta

Maślanka Katarzyna – nauczyciel kontraktowy

Merc Katarzyna – nauczyciel kontraktowy

Pacha Magdalena – nauczyciel kontraktowy

Prusińska Izabela – nauczyciel dyplomowany

Marzena Chmielińska – nauczyciel kontraktowy

 Sylwia Jacniacka – nauczyciel kontraktowy
Emilia Witkowska Maćkowska – nauczyciel stażysta

Tomaszewska Monika – nauczyciel mianowany