NUMER TELEFONU DO PRZEDSZKOLA
22 613 75 72
oraz
22 247 25 66
Nieobecności dzieci zgłaszamy do godziny 8:00 dzwoniąc pod numer
22 613 75 72  – dzieci z placówki przy ul. Bora Komorowskiego 10a
22 671 38 54 – dzieci z placówki przy ul. Salamandry 3.

MOTTO PRZEDSZKOLA

,,Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie…”
– M. Debesse

Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia” od 35 lat usytuowane jest na warszawskim osiedlu Gocław, gdzie cieszy się bardzo dobrą opinią i dużą popularnością. Placówka z roku na rok pozyskuje coraz  więcej nowych wychowanków. Wyróżnia nas kameralny, rodzinny klimat. Nasi dorośli absolwenci przyprowadzają do nas swoje małe pociechy.

Jak powiedział Janusz Korczak: ”Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały….”         W „Promyku Gocławia” staramy się być wierni tej filozofii oraz dbać, aby każdy nasz przedszkolak znał i rozumiał swoje prawa a także wiedział jak z nich korzystać.

Priorytetem naszej placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym u nas dzieciom. Uczymy je dbać o bezpieczeństwo swoje jak również innych. Wpajamy im zasady postępowania w różnych sytuacjach , miejscach np.: w domu, w przedszkolu, na ulicy oraz w różnych sytuacjach życiowych, jak również w kontaktach z ludźmi, zwierzętami. Edukujemy, jak unikać zagrożeń, które mogą spotkać na swojej drodze.

Nasze dzieci otoczone są opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, jak również zaangażowanego personelu administracyjno – obsługowego. Wszyscy pracownicy są wrażliwi na potrzeby najmłodszych. Dbamy o dobro każdego dziecka, jego wszechstronny rozwój, inteligencję emocjonalną, radość i entuzjazm. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” (J. Korczak)  Odkrywamy i rozwijamy indywidualne talenty, zachowując równowagę pomiędzy nauką i zabawą. Nieprzerwanie poszukujemy nowych form i metod pracy z dziećmi.

Placówka corocznie bierze udział w programie ,,Chronimy Dzieci”– Fundacji ,,Dzieci Niczyje”. Po wypełnieniu standardów  ochrony dzieci przed krzywdzeniem przedszkole otrzymało w roku szkolnym 2011/2012 CERTYFIKAT  ,, Chrońmy Dzieci”, który corocznie od tego czasu jest nam przyznawany. Zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 380 ,,Promyk Gocławia” jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw. Posiadamy również Politykę Ochrony Dzieci, której założenia realizujemy w codziennej pracy z dziećmi.

Od 10 lat przedszkole propaguje kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”     zainicjowaną przez  Fundację ,,ABC XXI-Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem akcji jest uświadomienie wszystkim, jakie znaczenie dla rozwoju  emocjonalnego dziecka ma głośne czytanie. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku m.in.

–  buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,

–  uczy myślenia, poprawia koncentrację,

–  rozwija język, pamięć i wyobraźnię,

–  uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,

–  kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Początki były skromne, włączając się do akcji wprowadziliśmy rytuał codziennego  20 minutowego czytania dzieciom przez personel we wszystkich grupach wiekowych. Z czasem do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu włączyliśmy rodziców, dziadków i opiekunów dzieci, zapraszamy gości,  którzy przygotowując się do spotkania z przedszkolakami wybierają  ze swoją pociechą pozycję z literatury dziecięcej.

Przychodzą do nas  dziadkowie, rodzeństwo naszych przedszkolaków a także absolwenci naszego przedszkola.

Akcja trwa i pragniemy zachęcić  wszystkich do czynnego włączenia się do niej.

Niech   zwyczaj  „Czytania dzieciom 20 minut dziennie.  Codziennie”

obowiązuje  również w rodzinnych domach.  „ Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób”.

,,CZYTAJMY  DZIECIOM”

Jednocześnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego  w placówce  realizowane są elementy programów:

·         ,, Etyka Promyka” autorstwa E. Kozickiej – program wprowadza dzieci w świat wartości i emocji.

·         „Przedszkolny program edukacji kulturalnej” koordynator K. Maślanka;

·         „Plastyka małego Promyka” autorstwa M. Pogorzelska – rozwija uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci;

·         „Z muzyką na Ty” – autorstwa M. Koperwas – Zdrojewskiej – rozwija wrażliwość dziecka poprzez częste kontakty z muzyką;

·         „4 pory roku ze Strażą Miejską” – program profilaktyczny Straży Miejskiej;

·         ,,Edukacja zdrowotna” – Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska; – zapoznaje   dzieci z  zasadami sprzyjającymi zdrowiu.

·         ,,Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska; – wspomaga rozwój umysłowy dzieci i dobrze przygotowuje je  do nauki matematyki w szkole.

·         ,, Miejski program ekologiczny m. st. Warszawy” – pogłębia wiedzę dzieci                z zakresu ochrony środowiska.

·         ,,Małe przedszkolaki” autorstwa K. Maślanki, I. Prusińskiej i M. Kruszyńskiej – wspomaga dziecko w przygotowaniu do warunków przedszkolnych, poprzez umożliwieniu mu poznania nowego otoczenia.

·         ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

·         ,, Klub Pancernika klika w fotelikach”- zapoznaje i uwrażliwia dzieci na potrzeby stosowania fotelików i pasów bezpieczeństwa w pojazdach.

·         ,, Bezpieczny przedszkolak” autorstwa I. Prusińskiej– promuje bezpieczeństwo i aktywność najmłodszych.

·         ,,Żyjmy zdrowo na sportowo” autorstwa D. Wojtunik. Propaguje zdrowy styl życia  i zachęca do udziału w zajęciach ruchowych.

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” (Phil Bosmans)

Na co dzień współpracujemy z wieloma fundacjami oraz instytucjami użyteczności publicznej. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz proekologicznych. Biorą udział w konkursach, plenerach, przeglądach plastycznych, muzycznych, językowych, ekologicznych. My również jesteśmy organizatorami wielu z nich.

AKCJE CHARYTATYWNE

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

W celu rozwijania wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, a także promowanie placówki w środowisku , jako aktywnego ośrodka działającego na rzecz osób potrzebujących, nasze przedszkole włącza się w różne akcje charytatywne.

·         Projekt Edukacyjny EduMagica,

·         IX Dzielnicowy Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych,

·         HEROSI – „Kartka z Kalendarza”,

·         Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka”,

·         Konkurs Plastyczny „Kolorowa Jesień”,

·         Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Stroik wielkanocny”,

·         Dzielnicowy Przegląd Plastyczny „Zielone drzewko – choinka”,

·         VII Międzyprzedszkolny  Festiwal Nauki „Ziemia i Ziemia”,

·         Dzień Ziemi,

·         Spotkanie ze Strażą Miejską,

·         Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Wiosna, ach to Ty”,

·         Plener Muzyczno – Plastyczny „Niecodzienne spotkanie z Fryderykiem”,

·         Program „Mały Kolberg”,

·         Dzień Pluszowego Misia – Fundacja „Mam marzenia”,

·         Spotkanie integracyjne „Nasze prawa ważna sprawa”,

·         Akcja „Opatrunek na ratunek”,

·         IX Edycja Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Oddaj zużyty telefon komórkowy”,

·         Zajęcia edukacyjne z zakresu „Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych”,

·         Konkurs Plastyczny „Wszystkie dzieci nasze są”,

·         Konkurs Plastyczny „Po prostu koci świat”,

·         Program Profilaktyki chorób zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”,

·         Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Spotkanie bajek”,

·         Akcja „Góra grosza”

·         Akcja ,,Pola Nadziei”

·         „Chronimy  Dzieci”

·         Program „Międzynarodowy Dzień Ziemi i „Godzina dla ziemi”

·         Sportowa Olimpiada Przedszkolaków

·         Program ,, Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”

·         Program profilaktyki przeciwpróchniczej

·         REBA – zbiórka zużytych baterii

·         Dzielnicowy Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych

·         Miejski Program Ekologiczny

·        Konkurs Plastyczny „W świecie baśni”

·       Dzielnicowy Przegląd Plastyczny „Projekt pacynki”

Od 2013r. w naszym przedszkolu jest przeprowadzona akcja tworzenia Laleczek- symbolu akcji ,,Wszystkie Kolory Świata”.

Głównym celem tegorocznego projektu UNICEF, było objęcie jak największej liczby dzieci mieszkających w Czadzie – szczepieniami przeciwko: polio, gruźlicy, odrze.

Przedszkolakom wraz z rodzicami i dziadkami udało się powołać do życia 25 laleczek.

Zebrane środki zostały przekazane na konto UNICEF.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM I ICH RODZICOM ZA WŁĄCZENIE SIĘ WE WSZYSTKIE AKCJE CHARYTATYWNE ORGANIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU