PŁATNOŚCI

Numery kont : Przedszkole Nr 380 „Promyk Gocławia” – Oddziały zamiejscowe ul. Salamandry 3
Żywienie
– nr konta 82 1030 1508 0000 0005 5066 6138
Darowizna
– nr konta 57 1030 1508 0000 0005 5066 6103
W tytule należy podać:
. Imię i nazwisko dziecka
. Grupę
. Tytuł wpłaty (rozdzielone kwotowo za co – dotyczy drugiego numeru konta np.: – darowizna)
. Okres , którego dotyczy wpłata
Numery kont : Przedszkole Nr 380 „Promyk Gocławia” – ul. gen. T. Bora Komorowskiego 10A
Żywienie
– nr konta 82 1030 1508 0000 0005 5066 6138
Darowizna
– nr konta 57 1030 1508 0000 0005 5066 6103
W tytule należy podać:
. Imię i nazwisko dziecka
. Grupę
. Tytuł wpłaty
. Okres , którego dotyczy wpłata