DYŻUR WAKACYJNY 2022

Uwaga. Dyżury wakacyjne!!!

Opłaty za dyżur wakacyjny należy dokonać w terminie od 10 maja do 24 maja

17 zł za dzień – 3 posiłki

Numer konta  82 1030 1508 0000 0005 5066 6138

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka (dyżur wakacyjny)

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

 

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
4 kwietnia
od godz. 12.00
 19 kwietnia
do godz. 20.00
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”
4 kwietnia
od godz. 12.00
20 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

 

 

10 maja

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

 

10 maja

 

 

24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

30 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca
31 maja

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
1 czerwca

godz. 9:00

6 czerwca
do 16:00
Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
7 czerwca 8 czerwca Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
9 czerwca od 15:00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
10 czerwca

godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.